Soho Wedding Studio

• Địa chỉ: 34 Hồng Bàng

• Số điện thoại: 0935700999

• Email: soho@soho.com.vn

• Website: http://www.soho.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://soho.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://facebook.com/soho.com.vn

• Google map:  34 Hồng Bàng - Tp. Nha Trang.
"Vui lòng Click vào địa chỉ trên để được google map hướng dẫn bạn đến với Soho"

Hotline:  0935.700.999  -  0977.000.012
Chúng tôi luôn sẳn sàng hổ trợ bạn bất kể lúc nào, 24/7

Hồ Hùng Sơn
Vietcombank Nha Trang
0061000502535